Copilul și școala peste 50 de ani

Copilul și școala peste 50 de ani

new 6

Într-o lume care se află în continuă schimbare, avem nevoie de școli care se adaptează din mers, care se înnoiesc mereu şi care se reinventează; cu alte cuvinte avem nevoie de oameni care învaţă. În contextul ritmurilor accelerate ale schimbării contemporane, fiecare individ trebuie să deţină un set de competenţe-cheie care să-l ajute să se adapteze la o lume care evoluează rapid, caracterizată printr-un nivel ridicat de tranzienţă. Marea complexitate a societăţii reclamă oameni creatori, rapid adaptabili unei societăţi în continuă schimbare.

Educaţia are un rol fundamental în dobândirea de către elevi a competenţelor-cheie necesare pentru adaptarea la aceste schimbări. Educaţia copilului se realizează în mai multe contexte: familial, şcolar, social şi intervine în definirea trăsăturilorde caracter.

În mod ideal, educaţia în şcoala viitorului presupune o pregătire temeinică a profesorilor. Profesorul pentru învățământ primar este un delegat al comunității, însărcinat cu transmiterea unui sistem de valori dinspre societate, spre elev. În această postură, dascălul nu se reprezintă pe el însuși, ci o întreagă lume exterioară, din care cel mic trebuie să învețe. În acest sens, învățătorii se pot perfecționa prin participarea la programe de formare pe tot parcursul vieții, cât și prin intermediul activităților metodice, unde pot pune pe tapet principalele coorodonate ale realității educaționale. Pentru a se prezenta în fața grupului de elevi, cadrele didactice trebuie să însumeze o serie de comptențe generale și specifice, atât de factură teoretică, dar mai ales practică, în ceea ce privește consolidarea relațiilor interumane ori managerierea unor situații imprevizibile.

În societatea modernă, educația ocupă un rol important în formarea individului. Educația reprezintă activitatea specific umană, care diversifică raportul dintre om și mediul său, favorizând dezvoltarea omului prin intermediul societății și a societăți prin intermediul omului. Societatea dinamică și mereu perfectibilă în care trăim, impune necesitatea dobândirii unor norme morale și civice încă din primii ani de școală. Prin urmare, dascălului, printr-o serie de activități școlar și extrașcolare îi revine îndatorirea asigurării unei dezvoltări armonioase, depline a elevilor săi, cultivând la aceștia comptențe de natură socială și civică.

În ziua de azi copii au ajuns să dorească să se joace cu „cel mai bun prieten” “compania” cu calculatorul. Cred că peste 50 de ani toată viața noastră va fi coordonată de maşinăriile electronice, în acest mod o mulţime de valori morale, etice şi sociale nu vor primi importanță. Adaptarea copiilor la contextul educațional ce va fi peste 50 de ani, va depinde de mediul familial și social din care provine, precum și de modalitățile de educație din școală.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s